Inquiry: Noe er galt med denne følelsen i kroppen.

Noe er galt med denne følelsen i kroppen.

 1. Sant?
  Ja. Føles sånn. Kan finne tanker som forteller meg det. Kan finne andre som er enig.  (Særlig i bildene mine.)
 2. Sikker?
  Nei. Bare en oppfattning. En fortolkning. Mange antagelser bak.
 3. Hva skjer når jeg har den oppfattningen?
  • Jeg føler at noe er galt.
  • Jeg har tanker som bekrefter at det er galt.  Jeg sammenligner denne følelsen med hvordan det har vært, og forteller meg selv at dette er galt. Jeg har historier om hvorfor denne følelsen er her, hvorfor kroppen føles tung, forstoppet, ikke så levende som før.
  • Oppmerksomheten går til denne følelsen i kroppen og tankene rundt det, særlig når jeg våkner om morgenen.
  • Jeg føler meg fanget. Blir urolig. Ønsker en endring.
 4. Hvordan er jeg uten den oppfattningen?
  • Rolig. Nysgjerrig på opplevelsen. Vennlig holdning.
 5. Andre vinklinger
  • Noe er riktig med denne følelsen i kroppen.
   • Ja. Den hjelper meg til å se hva slags holdninger jeg har til det, og til få mer klarhet rundt det.
   • Den hjelper meg til å se at hva jeg er, er ikke påvirket av det. Jeg er hva jeg er, unansett hva slags følelser jeg har i kroppen når jeg våkner om morgenen.
   • Den hjelper meg til å få litt mer erfaring med hva som skjer når jeg tar en bestemt oppfattning som sann, og prosessen med å få mer klarhet rundt det.
   • Den er et uttrykk for hva som foregår. Den er tilbakemelding.
  • Noe er galt med disse tankene.
   • Ja. Når jeg tar denne oppfattningen som sann så er noe galt. Jeg lager en opplevelse av noe som er galt, og tar en oppfattning som sann selv om den ikke nødvendigvis er det. Den er ikke nødvendigvis sann på en dagligdags måte, den er kun en side av saken – en av mange vinklinger som hver er gyldige på sin måte, og ingen av de vinklingene er sanne siden de alle forutsetter mye som ikke er helt riktig.
  • Noe er riktig med disse tankene.
   • Ja. De er uskyldige. Naturlige. Kommer fra vår utviklingshistorie og kultur og mine egne opplevelser.
   • De hjelper meg til å se hva som er mer sant for meg, hinsides alle vinklinger på saken. Når jeg holder ved denne oppfattningen så skaper jeg stress for meg selv, og det bringer oppmerksomhet til saken (så jeg kan ta vare på meg selv bedre) og også til oppfattningen selv (så jeg kan utforske den og finne frem til hva som er mer oppriktig for meg).
    • På en dagligdags måte, så hjelper de meg til å ta vare på meg selv bedre. De er en invitasjon til å leve i mer integritet generelt og ta vare på meg selv fysisk.
    • Og de hjelper meg til å bli mer kjent med hva som skjer når jeg tar en oppfattning som den eneste sannheten og helt sann, når den kun er en av mange gyldige vinklinger, og er basert på en lang rekke antagelser som ikke er helt riktige. (Helt tilbake til antagelser om jeg som en ting i verden, eller som en del av det som kan oppleves.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.