Inquiry: Noe er galt om kroppen føles tung og sløv

Noe er galt om kroppen føles tung og sløv.

 1. Sant?
  Ja. Det oppleves sånn.
 2. Helt sikkert at det er sant?
  Nei. Det er kun en oppfattning. En av mange mulige.
 3. Hva skjer når jeg har den oppfattningen?
  • Jeg opplever det som noe er galt.
  • Jeg merker følelser i kroppen og tolker det som tunghet, sløvhet, noe som er stagnert. Og tolker det igjen som at noe er galt.
  • Jeg sammenligner det med minner om hvordan det var en tid tilbake, men en følelse av letthet og glede i kroppen.
  • Jeg opplever håpløshet. Blir trist. Savn. Sinne. Frustrasjon.
 4. Hvordan ville jeg vært om jeg ikke hadde den tanken?
  • Nysgjerring på hvordan det virkelig føles og oppleves i kroppen. Åpen for mange ulike måter å se det på. Vennlig holdning til det. Kanskje til og med glede over å oppleve – og å oppleve noe nytt og forunderlig på denne måten.
 5. Andre perspektiv
  • Noe er riktig om kroppen føles tung og sløv
   • Ja. Det er mange grunner til at den oppleves på den måten. Sikkert uendelig mange grunner, frem til begynnelsen av universet.
   • Det hjelper meg til å se at det jeg virkelig er fortsatt er her, selv om kroppen føles stagnert.
   • Det hjelper meg til å legge merke til oppfattninger jeg har som ikke passer med denne opplevelsen. Oppfattninger som er i strid med virkeligheten.
  • Noe er galt om tankene føles tunge og sløve
   • Ja. Når jeg tar tankene for mye på alvor, som en peker på noe som er absolutt sannt, så er det en opplevelse av stivhet og stagnasjon der. De blir, på en måte, tunge og sløve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.