Samvær

Jeg har vært heldig med venner og har  fine og nærende vennskap. Men jeg savner samvær  i en gruppe hvor grunnholdningen oppleves som riktig for meg. Det nærmeste jeg har opplevd er Vækstcenteret i Danmark, men pga ulike livsomstendigheter har jeg kun vært der en gang!

Siden jeg har et behov for samvær på gruppenivå, og har bodd i USA de siste femten årene, har jeg prøvd å presse meg inn i andre grupper hvor mye passer, og hvor jeg har lært mye, men hvor noe ved grunnholdingen ikke føles riktig for meg.

Det første stedet, Zen senteret i Salt Lake City, var spennende og jeg hadde det fint sammen med de andre som bodde der. Men det var også en del ting som jeg opplevde som ikke riktig når det gjaldt penger og hovedlæreren (sugde ut penger av sanghaen for å ha luksuriøst hus oppe i fjellsiden), og særlig at det var ingen mottagelighet når jeg og andre stilte spørsmål ved dette. Flere av mine nærmeste venner der ble bedt om å forlate senteret nettopp fordi de stilte spørsmål ved pengebruken og hva som ble prioritert.

Det andre stedet, CSS i Oregon, er det også mye fint ved. Det er mange fine mennesker der, og jeg har lært mye, men de fokuserer nesten eksklusivt på oppvåkning og ikke på modning. Og når jeg stiller spørsmål ved det, så møtes det med en lignende mangel på mottagelighet. De ser et fokus på modning som en avsporing, selv om det er ved siden av eller inngår som en del av et fokus på oppvåkning.

Det tredje stedet, som er i SF og som er mer rettet mot kroppsorientert terapi, har også mye fint og mange fine mennesker, men her er det også en lignende mangel på mottagelighet på enkelte områder. Der jeg har merket det mest konkret selv er i min egen undervisning, hvor jeg har fått klar beskjed om å kun si det som jeg har hørt på senteret, og ikke snakke ut i fra egen erfaring. 

Vækstcenteret virker mye sunnere, ihvertfall på avstand!, så nå som jeg har flyttet tilbake til Norge er det kanskje en mulighet til å knytte sterkere forbindelser der. Det har sikkert mye å si at vi har en lik grunnholdning fordi vi kommer fra samme kulturbakgrunn.

Selv etter alle disse årene i USA er alle mine nære og nærende vennskap med nordmenn, så det er kanskje ikke så rart om det vil være slik på gruppenivå også.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.