Inquiry: Noe er galt om de er sinna på meg

Noe er galt om de er sinna på meg.

 1. Sant?
  Ja, føles sånn.
 2. Helt sikkert at det er sant?
  Nei. Bare en oppfatning.
 3. Hva skjer når jeg tar det som sant?
  • Jeg føler at noe er galt når noen er sinna på meg. Jeg kan finne tanker og bilder som støtter den oppfatningen.
  • Jeg prøver å unngå å gjøre andre sinna. Jeg er ikke så åpen, direkte, frittalende som jeg kunne vært.
  • Jeg føler innestengt. Jeg stenger meg selv inne i en bestemt væremåte.
  • Om folk er sinna på meg føler jeg at jeg gjorde noe galt. Jeg skammer meg. Ubehag.
 4. Hvordan er jeg uten den forestillingen?
  • Fri fra å prøve å unngå at andre blir sinna. Et mer åpent landskap.
  • Om noen blir sinna på meg er det greit. Sånt hender. Det er en del av livet. Det kan til og med være gunstig på ulike måter.
  • Jeg opplever og føler at det er helt greit at folk er sinna på meg. Det er en del av livet. Det kan gi meg god informasjon. Det viser at de er fri nok til å bli sinna på meg.
 5. Omsnuing.
  • Noe er riktig om de er sinna på meg.
   • Ja. Noe jeg sa eller gjorde utløste noe hos dem, og brakte ut sinne.
   • Det kan være god tilbakemelding til meg. Om jeg snakker eller handler ut i fra fastlåste oppfatninger er det mer sannsynlig at det utløser sinne hos andre, så det er god informasjon for meg.
   • Folk er sinna innimellom, så det er klart at det noen ganger blir rettet mot meg også.
  • Noe er galt om de ikke er sinna på meg.
   • Ja, om det betyr at de holder igjen, føler at de ikke kan være direkte med meg.
   • Det kan også bety at jeg er for forsiktig og holder igjen for mye. At jeg ikke er så åpen og direkte som jeg egentlig ønsker.
  • Noe er galt om jeg er sinna på dem.
   • Ihvertfall om jeg tror at jeg er sinna pga. noe de sa eller gjorde. Det er bra å se at jeg gjør det selv. Jeg tolker en situasjon på en bestemt måte, og det bringer opp sinne.
  • Alt er riktig om de er sinna på meg.
   • Ja, fordi det er en del av livet.
   • Det betyr at de føler seg fri nok til å bli sinna på meg.
   • Det kan være god og nyttig informasjon for meg.
  • Alt er galt om de ikke er sinna på meg.
   • Ja. Av samme grunner som ovenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.