Inquiry: Jeg er norsk

Jeg er norsk.

 1. Sant?
  Ja. Det virker sant.
 2. Helt sikker det er sant?
  Nei. Det er kun en tanke. En opplevelse.
 3. Hva skjer når jeg tror det?
  • Jeg ser meg selv som norsk. Jeg har en identitet som norsk. Jeg blir lett patriotisk, og ser på norge som bedre enn (mange) andre land.
  • Jeg begrenser meg selv ved den identiteten.
 4. Hvem er jeg uten den tanken?
  • Nysgjerring. Kanskje jeg er norsk? Kanskje ikke? Hva finner jeg når jeg utforsker begge mulighetene? Hvordan er jeg norsk? På hvilken måte er jeg ikke det?
  • Ikke bundet av en identitet som norsk. Mer åpen.
 5. Omsnuing
  • Jeg er ikke norsk
   • Ja. Innholdet i tankene kommer jo allesteds fra. Mange land og kulturer.
   • Maten som bygger opp kroppen kommer fra mange land.
   • Bevisstheten er ikke norsk.
   • Genene er utvilket over lang tid og mange områder av kloden.
   • Alt i kroppen kommer annetstedsfra, helt tilbake til stjerner og før det også.
   • Følelsene er utviklet over mange generasjoner mennesker, som levde i mange områder. Og før det, utviklet av våre forfedre som så helt annerledes ut.
   • Oppførselen og holdningene mine følger kanskje mange norske mønstre, men disse mønstrene kommer jo mange steder fra også – både kulturelt og evolusjonsmessig.
   • Alt som forteller meg at jeg er norsk er minner og et pass.

Er jeg norsk? Nei. Jeg kan ikke si det lenger. Jeg er selvfølgelig norsk i en helt vanlig mening, med norsk pass og bosted her. Men jeg kan ikke si jeg er virkelig norsk på noen annen måte. Alt ved meg kommer annetsteds fra – kropp, tanker, følelse, adferd, bevissthet. Det kan være farget av det vi ser på som norsk, men det er egentlig ikke det. Opprinnelsen kommer annetsteds fra, over mange generasjoner og steder, og egentlig helt tilbake til stjerner og universets fødsel.

………………………

fb samtale:

J

ser for meg å gå å spørre seg om det til absolutt alt

12:02amP

ja, du kan det

12:03amJ

is that true?

12:03amP

nei

men det kan være artik å se litt på tanker som virker 100% sanne og selvføglelige

jeg gjorde en på “jeg er norsk” og oppdaget interessante ting

12:04amJ

jaha

12:04amP

hvis du hører litt på BK så ser du at hun tar sånne med folk

12:04amJ

hva fant du ut?

12:04amP

husker ikke helt nå

12:04amJ

is that true?

12:04amP

f.eks. tankene mine kommer jo fra alle verdens steder….

forskjellige tider, kulturer, land

og kroppen er jo lagd av mat fra mange steder også

og jeg har kun minner og et pass som sier jeg er norsk

12:05amJ

hvis du er sjelen din, eller bevissthet

12:05amP

ja, er den norsk?

det er den vel ikke

12:06amJ

så blir det å si at du er norsk egentlig bare en selvsakpt identitet

12:06amP

ja

12:06amJ

eller narrativdelen av personlighetsmodellen

12:06amP

jo mer jeg ser på det, jo rarere blir det å si at jeg er norsk

men det virket helt selvfølgelig at jeg var det før jeg så på det

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.