Erik Bye: Vår beste dag

Stien som vi gikk i går er like ny,
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

Erik Bye

Da jeg først hørte denne sangen syntes jeg den var svært vakker og kanskje en av de vakreste norske sangene jeg vet om.

Den kan oppleves som litt naiv og enkel. Men jo mer jeg hører på den ser jeg at dette er dyp visdom fra et langt liv kondensert i en enkel sang.

Vi kan bestemme oss for at dagen i dag skal bli vår beste dag. Det har alt å gjøre med hvordan vi møter den.

Og i virkeligheten så er den vår beste dag, siden den er den eneste dagen vi har. Stien vi gikk i går er like ny. Når vi virkelig skjønner det, så vil vi møte den så den kan bli vår beste dag. Vi tar den ikke for gitt. Vi opplever den som et lite barn som opplever verden for første gang, eller en gammel mann som vet dette kan bli hans siste dag.

Jeg liker både Marit Larsens versjon som er åpen, var og ung som et lite barn, og Erik Byes versjon som er like åpen og var og også mørkere og preget av et langt og levd liv.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.